Disclaimer & Privacy Policy


Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Fotografie Kaat Bonte, Hagepreekstraat 23 9880 Aalter. Fotografie Kaat Bonte hecht veel belang aan uw privacy en dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke gegevens worden verwerkt ?

Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.(zie Cookies en Google Analytics). Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw internet provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, invullen en versturen van een bestelformulier, een online formulier (registratie, contact, …) of wanneer u deelneemt aan een enquête of wedstrijd. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen u interesseren. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Fotografie Kaat Bonte ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. Fotografie Kaat Bonte is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door uw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Hoe gebruiken wij het ?

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om uw vragen te beantwoorden en om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, van interessante promotie- of voordeelacties en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden. Meer in detail omvat dit de volgende activiteiten:

 1. De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:
  1. het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;
  2. het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. het event, tijden, vervoer, etc.
 2. De goede bedrijfsvoering, zoals voor;
  1. het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van Fotografie Kaat Bonte meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: info@kaatbonte.be
  2. het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal Fotografie Kaat Bonte jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
  3. voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
  4. fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Fotografie Kaat Bonte;
  5. Fotografie Kaat Bonte bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de
   doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Bescherming van uw gegevens

Fotografie Kaat Bonte is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten via info@kaatbonte.be.

Uitschrijven op de nieuwsbrieven van Fotografie Kaat Bonte kan eenvoudig door op de ‘uitschrijven’ link in de nieuwsbrieven zelf te klikken. Uw e-mail wordt meteen van de verzendlijst geschrapt. Bij vragen of problemen kan u per mail terecht op info@kaatbonte.be, per post ‘Fotografie Kaat Bonte, Hagepreekstraat 23 9880 Aalter’ of telefonisch op het nummer 0474/21.16.42.

U heeft bijkomende rechten aangaande uw persoonsgegevens, waarbij u een verzoek kunt indienen via info@kaatbonte.be om:

 1. uw persoonsgegevens te laten wissen
 2. een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens

Bewaren van uw gegevens

Om een goede dienstverlening te kunnen geven neemt Fotografie Kaat Bonte op wekelijkse basis backups van klantgegevens, foto’s, bestellingen, facturen, digitale ontwerpen, en alle andere digitale gegevens aangaande de overeenkomst met de klant. 

Wijziging van het Privacy Statement

Fotografie Kaat Bonte kan wijzigingen aanbrengen in het Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2018.

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Fotografie Kaat Bonte stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking “as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fotografie Kaat Bonte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Fotografie Kaat Bonte. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd aan Fotografie Kaat Bonte.
Deze website bevat ‘links’ naar andere websites. Fotografie Kaat Bonte is op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de privacy-praktijken van die andere websites.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.