Little Rascals


Babysteps move mountains

Eén voor één zijn het allemaal kapoentjes: de ene wat verlegen, de ander een deugniet, een spring-in-het-veld of toch eerder de kat uit de boom kijken…? We zijn allemaal verschillend, net zoals onze kinderen. En dat zie je in de foto’s. Laat een kind een kind zijn, er is tenslotte niets mooiers dan een kinderlach.